Norma Pro, kurs kosztorysowania, szkolenie norma pro, kurs norma, szkolenia norma pro

Kurs_kosztorysowania 
SzkoleniaProgram NormaCennikiHarmonogramowanieProjektowanie

Kurs kosztorysowaniaKurs Norma Pro I st.Kurs Norma Pro II st.Kurs MS Project

Norma_Pro_Szkolenie

Pozostałe szkolenia:
Intensywny kurs obsługi programu Norma.
Szkolenie 2-dniowe

850,00 zł brutto
691,05 zł netto


              Wyślij zgłoszenie
Wstęp do
kosztorysowania
robót budowlanych
Szkolenie 1-dniowe

590,00 zł brutto
479,67 zł netto 


              Wyślij zgłoszenie

Zawansowana obsługa

programu Norma Pro. Szkolenie 1-dniowe


490,00 zł brutto
398,37 zł netto

 
             Wyślij zgłoszenie
Zarządzanie projektami budowlano-montażowymi

w MS Project
Szkolenie 3-dniowe

1220,00 zł brutto
  991,86 zł netto


              Wyślij zgłoszenie

Wstęp do kosztorysowania robót

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przedmiarowania, metodami kosztorysowania robót, rodzajami oraz przeznaczeniem dokumentów wchodzących w skład dokumentacji kosztorysowej, obowiązującymi przepisami i standardami kosztorysowania.


Program szkolenia:

Kosztorysowanie: określenia, pojęcia, definicje
  Kosztorys, przedmiar/obmiar robót,
  Roboty podstawowe, tymczasowe, towarzyszące,
  Dokumentacja i specyfikacje techniczne,
  Dane i założenia wyjściowe do kosztorysowania,
  Agregacja robót,
  Ceny i czynniki produkcji.

Przedmiar robót
  Zadania i wymagania,
  Części składowe i zawartość,
  Ogólne wytyczne sporządzania przedmiarów,

Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania
  Kosztorys inwestorski: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.i 2.09.2004,
  Kosztorys ofertowy,
  Kosztorys zamienny,
  Kosztorys powykonawczy.

Kosztorys jako podstawa ustalania ceny na roboty budowlane
  Kalkulacja uproszczona,
  Kalkulacja szczegółowa.

Forma i zawartość kosztorysu

Zasady szczególne
  Wykonywanie robót w warunkach szczególnych,
  Wartość materiałów, maszyn, urządzeń i konstrukcji w kosztorysie.

Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej
  Warsztaty kalkulacyjne
  Katalogi normatywne KNR oraz pozostałe:
  Układ,
  Zawartość,
  Zakres stosowania,
  Posługiwanie się katalogami.
  Ogólne zasady przedmiarowania:
  Roboty ziemne,
  Konstrukcje budowlane.

 Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

Pobierz druk zgłoszenia     


Informacje dodatkowe:

Tryb zajęć: wykład wprowadzający do zasad posługiwania się cennikami i katalogami KNR przy tworzeniu kosztorysów, ze zwróceniem uwagi na aspekty prawne kosztorysowania, połączony z praktycznymi warsztatami, podczas których uczestnicy samodzielnie tworzą przedmiar oraz kosztorys budowlany.

Cena szkolenia obejmuje: skrypt oraz inne materiały pomocnicze, bufet kawowy: kawa herbata, soki, drobne pieczywo cukiernicze, certyfikat odbycia szkolenia.
Podana cena zawiera 23% podatek VAT.

Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej otrzymują rabat w wysokości podatku VAT.

Polecamy:
Programy kosztorysowe

Norma Expert

Norma Expert

Norma PRO

Norma Pro

Buduj_z_głową
Buduj z Głową

(c) 2011  BUTORG,  54-134 Wrocław,  ul. Bendarska 11c,  tel. (71) 353 87 11,  fax: (71) 353 87 12,  tel. kom. 509 153 165 501 386 655
http://www.butorg.com.pl   e-mail: biuro@butorg.pl